Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Starszy Bibliotekarz
Joanna Stanulewicz
Czytelnia dla dorosłych i Inspektor Ochrony Danych
tel. 087 423 27 97 wew. 20
email: js@biblioteka.pisz.pl.pl


Starszy Bibliotekarz
Bogumiła Milewska
Czytelnia dla dorosłych
tel. 087 423 27 97 wew. 21
email: gok@biblioteka.pisz.pl

Starszy Bibliotekarz
Mariola Ciotrowska
Wypożyczalnia dla dorosłych
tel. 087 423 27 97 wew. 15
email: mgbppisz@biblioteka.pisz.pl

Starszy Bibliotekarz
Krystyna Rękawek
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży
tel. 087 423 27 97 wew. 14
email: oddzialdzieci@biblioteka.pisz.pl
 
Kustosz
Małgorzata Podsiad
Czytelnia dla dzieci i młodzieży
tel. 087 423 27 97 wew. 14
email: mp@biblioteka.pisz.pl

Magazynier biblioteczny
Elżbieta Sztejna
Elżbieta Rozow